Het Duivels
Football Fun
Boek

Voetbal moet plezant zijn en toch moeten we de kinderen inhoudelijk iets bieden.

Voetbalvaardigheden moeten doelgericht op een speelse manier aangeleerd worden, rekening houdend met de belevingswereld en het niveau van het kind.

Deze twee zinnetjes komen uit het voorwoord van “HET DUIVELS FOOTBALL FUN BOEK” en geven meteen de essentie weer van de opzet van dit boek.

Kinderen zijn geen volwassenen in miniformaat. Een duiveltje moet niet gaan trainen, een duiveltje mag gaan voetballen. Duiveltjes moeten dan ook op een andere manier begeleid worden. Zij vragen een aparte aanpak. “Animeren” staat centraal, zoniet keren de kinderen het voetbal de rug toe, veelal het gevolg van een verkeerde aanpak.

Dit schitterende boek is het geesteskind van twee gedreven voetbaldieren die beiden een sterke binding hebben met VILO. De ene Gino Caen (oud-leerling, uitgangsjaar 1983 – Regent L.O. en lesgever aan de basisschool Sint-Leo College Brugge – Gediplomeerd trainer van de Belgische Voetbalbond – Trainer van de eerste ploeg van Ichtegem en drijvende kracht achter de voetbalschool vzw. LO SOCCER TEAM) de ander Joost Desender (lesgever aan de Topsportschool K.B.V.B. Meulebeke, de topsportrichting voetbal van VILO – Licenciaat L.O. – Docent aan de Federale Trainersschool van de Belgische Voetbalbond – Nationaal scout – Provinciaal trainer – Hoofd Opleiding bij KVK Kortrijk en drijvende kracht achter de voetbalschool vzw.LO SOCCER TEAM).


Gino Caen en Joost Desender met duiveltje Arthur Wallaeys,
die nu reeds overtuigd is van de kwaliteiten van
“HET DUIVELS FOOTBALL FUN BOEK”

Het boek is een antwoord op een lacune binnen de trainersschool. Tot op heden was er nergens deftige oefenstof te vinden voor de allerkleinsten en ook een duidelijke visie omtrent voetbalbegeleiding van 5- tot 9-jarigen was er niet. In de trainersschool is er te weinig aandacht voor de allerkleinsten. Momenteel is men Duiveltje van 5 tot 9 jaar. Deze leeftijdsgroep is veel te groot. Er is een ontzettend groot verschil tussen een 5-jarige en een 9-jarige. Er is dan ook een ontzettend grote drop-out. De grootste drop-out van alle leeftijdscategorieën. Binnen “HET DUIVELS FOOTBALL FUN BOEK” onderscheiden de auteurs dan ook drie groepen duiveltjes. Een kind van het derde leerjaar kan onmogelijk op dezelfde manier begeleid worden als een kleuter die net de stap heeft gezet naar het eerste leerjaar en naar zijn voetbalclub. Een pluimpje van 5-6 jaar speelt anders dan een kind van 7-8 jaar. Vandaar dat ze drie groepen onderscheiden, elk met hun specifieke leeftijdskenmerken en elke groep met zijn aangepaste voetbal - spelen - leerstof. Vermits de psychomotorische leeftijd niet parallel loopt met de kalenderleeftijd wordt er gewerkt in drie niveaugroepen:  Niveau C (= voetbalspeeltuin = instapniveau), niveau B en niveau A (= oudste duivels / A+ = de betere en de psychomotorisch rijpere duivels).

Het is zeer belangrijk dat de opleiding aangepast is aan de motorische en psychologische ontwikkeling van het kind. Differentiatie is niet alleen leuker voor het kind, het zorgt ook voor een hoger leerrendement.

Tot daar de theorie. “HET DUIVELS FOOTBALL FUN BOEK” is echter een “PRAKTIJKBOEK”. De bedoeling van het boek is te helpen om kinderen van 5 tot 9 jaar op een speelse, kindvriendelijke en doelgerichte manier het voetbal-ABC bij te brengen. Hoe kan het enthousiasme van de kinderen voor de bal en het voetbalspelletje aangewakkerd worden? Om dit te realiseren is het boek samengesteld uit 11 modules met het FUN-element als rode draad:

Tussen haakjes hebben we telkens de verschillende spelletjes geplaatst die beschreven worden in het boek. Wij opteren om te spreken van spelletjes en niet van oefeningen, want de auteurs zelf schrijven in hun voorwoord:
Geen saaie oefeningen maar wel wedstrijdvormen, partijspelen en klassieke loop- en tikspelen vertaald naar het voetbalspel.

De voorstelling van dit boek besluiten we graag met de woorden van Marc Van Geersom (jeugdverantwoordelijke van de KBVB).

Telkens wanneer ik een training voor duiveltjes observeerde, stelde ik vast hoe onbeholpen men een training voor volwassenen nabootste of hoeveel tijd de spelertjes stonden te kijken in plaats van te spelen. De wijze waarop de allerkleinsten getraind werden, had zelfs een nefaste invloed op hun vormingsproces. Daarom ben ik blij uiteindelijk een boek vol met oefeningen voor duiveltjes te kunnen aanbevelen.

Ik moet Joost Desender en Gino Caen, specialisten in deze materie, feliciteren voor de zorg en aandacht voor detail bij het schrijven van dit kwaliteitsvolle boek. Het modulair karakter van dit boek zal iedere gevormde jeugdtrainer in staat stellen op een deskundige manier trainingen samen te stellen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat dit boek zal bijdragen tot het verhogen van de kwaliteiten van jeugdige talenten.

Kortom, dit unieke werk over hoe de jongste leeftijdscategorie het voetbal dient te beleven, moet bij iedereen die op welke wijze dan ook bij het jeugdvoetbal betrokken is in de bibliotheek aanwezig zijn.

Voor alle  verdere details omtrent het boek en voor de aankoop kan je terecht op de website van Joost Desender: www.joostdesender.be 

Lieven Depla

(verschenen in viloskoop nr. 34 - december 2002)